Seksdobrywszystkim poleca

Seksdobrywszystkim życzy wszystkim seksu dającego szczęście.

” Oparta o fakty i wolna od religijnej opresji edukacja seksualna powinna trwać całe nasze życie. Zawsze adekwatnie do wieku, potrzeb, poziomu pojmowania rzeczywistości i tego, w jakim miejscu jesteśmy jako istoty ludzkie. Ponieważ seks jest z nami od początku naszego istnienia – ukształtował nas jako jednostki, zwierzęta społeczne i jako cywilizację. Nie doceniamy jego ważności w naszej egzystencji. I zapominamy, że nie chodzi o uprawianie seksu sensum stricte, tylko rolę seksualności w ogóle – czy objawia się ona żywym realizowaniem potrzeb czy ich brakiem w którymkolwiek momencie naszego życia “

Jeśli nie widzisz tego filmu, wejdź na Youtube i potwierdź logowaniem swoją pełnoletniość.

“Gadżety erotyczne mogą stać się nieodłączną częścią przyjemności i seksualności dorosłego człowieka. Pod warunkiem, że absolutnie dobrowolnie ludzie decydują się na ich używanie, a potem dokonują ostrożnej i bezpiecznej eksploracji, z poszanowaniem potrzeb, granic, preferencji oraz fantazji. “

Edukatorka seksualna Anna Moderska znana z kanału Seksdobrywszystkim poleca Wam gadżety, które uważa za must-have wielbicieli fajnych akcesoriów i miłych doznań